CHỨNG NHẬN PHÁP LÝ

Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hiệp Toàn Thắng là một công ty 100% vốn của Việt nam. Có đầy đủ các giấy phép như: Giấy phép kinh doanh số 3602621352 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Đồng Nai cấp; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ do Phòng PC64, Công an Tỉnh Đồng Nai cấp; Giấy chứng nhận đã đăng kí mẫu dấu do Công an Tỉnh Đồng Nai cấp.

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 

                      

   

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐĂNG KÍ MẪU DẤU

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỂU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ

 

 

Hotline tư vấn miễn phí: 0949550668 ( Mr. Hiệp )
Zalo